News Article 25/01/2005 A

Technology at the service of the Shipping Industry (NAFS - Issue 42 - December 2004)

25/01/2005 - NAFS - Issue 42 - December 2004

Ποιός ο ρόλος και η σημασία των τεχνολογικά προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών στην ποιοτική ανάπτυξη της ναυτιλίας;

Η ναυτιλία τα τελευταία χρόνια διέπεται από μία ολοένα και αυξανόμενη πολυνομία. Ο άμεσος στόχος αυτών των κανονισμών είναι να μπορέσουν οι διαχειριστές πλοίων, να αποδεικνύουν συνεχώς πόσο σωστός είναι ο τρόπος που διαχειρίζονται τα πλοία τους. Αυτό προϋποθέτει αφ' ενός ότι θα πρέπει να θεμελειωθούν μέθοδοι που θα αποδεικνύουν άμεσα και έγγραφα την ορθή λειτουργία μίας εταιρείας ως προς τους τομείς κυρίως της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα, την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία της περιουσίας (πλοίου- φορτίου) κλπ., και αφ'ετέρου αυτοί οι μέθοδοι θα πρέπει να διορθώνονται όπου παρουσιάζουν ατέλειες και να ανανεώνονται, ώστε να συναντούν τις νέες απαιτήσεις.
Με άλλα λόγια η κάθε ναυτιλιακή εταιρεία εντέλλεται να παρακολουθεί στενά τις διαδικασίες αυτές και να αποδεικνύει καθημερινά την διαχειριστική ποιότητά της . Η τεχνολογία μεσολαβεί πολύ βοηθώντας την ναυτιλία να ανταπεξέλθει σε θέματα όπου η καταγραφή και η κατάλληλη επεξεργασία πληροφοριών θα αποδεικνύουν την ποιοτική διαχείρηση των πλοίων και την διαχειριστική ανταγωνιστικότητα της κάθε εταιρείας. Επιπλέον βοηθά στο να συντονίζονται όλες οι ενέργειες σε μία διαδικασία με λιγότερες εργατοώρες. Π.Χ Ενα καλό Planned Maintenance σύστημα, γλυτώνει πολλές ώρες δουλειάς στην συλλογή πληροφοριών για την συντήρηση του πλοίου, στην κατηγοριοποίηση των πλροφοριών αυτών, στον συντονισμό των διορθωτικών ενεργειών όπου χρειάζονται, και στον προγραμματισμό του σχεδιασμού συντήρησης που απαιτεί πάντα και συγχρονισμό.
Στην ιατρική, η στις αερομεταφορές, δύο κλάδοι όπου η ανάγκη για ελεγχόμενες και διαφανείς διαδικασίες είναι επιβεβλημένος και καθιερωμένος η τεχνολογία έχει πάρει τον ρόλο της εδώ και αρκετά χρόνια.
Ατυχήματα συμβαίνουν, ενίοτε και λόγω αμέλειας. Ο σκοπός και ο ρόλος της τεχνολογίας είναι να βοηθήσει ώστε ο διαχειριστής να αποδεικνύει ότι έγιναν όλες οι προσπάθειες ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες και ότι τα πάντα εργάζονταν κατάλληλα ώς την ώρα που έγινε κάποιο σφάλμα.

Μπορείτε να μας περιγράψετε του όφελος για τον πλοιοκτήτη από την χρήση του TASK ASSISTANT software platform;

Εμείς στην Ulysses Systems κινηθήκαμε πάντα με γνώμονες την ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ, την ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ- ΕΥΕΛΙΞΙΑ και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ώστε οι εταιρείες που επιλέγουν το TASK ASSISTANT να έχουν οικονομικά οφέλη που απορρέουν από αυτές, και απόσβεση της δαπάνης για την αγορά του, ενώ επιπλέον ελπίζουμε οτι ο TASK ASSISTANT είναι ενα εργαλείο που βοηθά σημαντικά ώστε κάθε εταιρεία να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της εποχής.

Ενα εύχρηστο πρόγραμμα χρησιμοποιείται σε όλη του την έκταση και κατανοούνται όλες οι λειτουργίες του ενώ λιγότερο εύχρηστα συστήματα δεν γίνονται κατανοητά παραμελούνται και τελικά δεν χρησιμοποιούνται σε κάποιο η σε μεγάλο βαθμό.
Επιπλέον απασχολεί τον χρήστη του λιγότερη ώρα. Τον βοηθά να διεκπεραιώσει γρηγορότερα τις διαδικασίες που είναι εντεταλμένος να κάνει. Τυπικά η διαφορά στην χρηστικότητα ενός εύχρηστου συστήματος από ένα άλλο λιγότερο εύχρηστο φθάνει 5 -10 φορές περισσότερο από το κόστος της αγοράς του. Για απόδειξη παρατηρήστε πόσο πολύ απασχολείται κάποιος στο γραφείο σας με μία δύσκολη εφαρμογή και πόσο χρόνο θα γλυτώνατε αν η εφαρμογή αυτή ήταν ευκολότερη η γρηγορότερη.
Επίσης αν η ευχρηστία ενός προγράμματος είναι τέτοια που ο τελικός χρήστης μπορεί να το χρησιμοποιήσει «διαισθητικά», πρέπει να ληφθή υπ' όψη ότι δεν θα χρειαστεί επιπλέον εκπαίδευση για να χρησιμοποιηθεί. Η ευχρηστία ειδικά για τους ανώτερους αξιωματικούς πρέπει να είναι πρωταρχικής σημασίας. Οι διαφορές στα κόστη εκπαίδευσης, μεταξύ δύο συστημάτων όχι το ίδιο εύχρηστων, είναι ίσα της αξίας της αγοράς του.

Η εργονομία και η ευελιξία είναι επίσης ένα βασικό κριτίριο στην φιλοσοφία του Task Assistant. Η αρχική ευκολία της διαμόρφωσης ενός συστήματος μπορεί να διαφέρει από σύστημα σε σύστημα στούς τομείς που αυτό μπορεί να γίνει από ανθρώπους που δεν είναι ειδικοί αλλά άνθρωποι της εταιρείας οι οποίοι κατανοούν και μπορούν να διαμορφώνουν το σύστημα αλλά και να καλλιτερεύουν την διαμόρφωσή του, σύμφωνα με τις ανάγκες τους, εξοικονομώντας χρόνο, που μεταφραζόμενος σε χρήμα ισούται με την μισή αξία της αγοράς του προγράμματος.

Η αυτονομία επίσης, είναι κάτι που δεν πρέπει καθόλου να παραβλέπεται και εμείς στην Ulysses κινηθήκαμε ανάλογα . Ενα κατανοητό και εύχρηστο από όλους σύστημα μπορεί να συντηρηθεί από ανθρώπους της ναυτιλιακής εταιρείας. Ετσι, μία αλλαγή γίνεται ταχύτερα, άρα και φθηνότερα όταν υπάρχει η δυνατότητα να γίνει άμεσα από τους ανθρώπους της εταιρείας, οι οποίοι έχουν αναγνωρίσει και την αναγκαιότητά της. Στην αντίθετη περίπτωση χάνεται χρόνος και χρήμα, ώστε να εξηγηθεί στους ειδικούς ποιά είναι η ανάγκη, πως πρέπει να γίνει η αλλαγή στο σύστημα, για να εξυπηρετηθεί η ανάγκη αυτή, και τελικά να επιτευχθεί η αλλαγή. Η διαφορά αυτή αν μεταφρασθεί σε οικονομικά μεγέθη είναι ίση με το ποσό αγοράς του συστήματος.
Πιστεύουμε πως, η σχέση μίας ναυτιλιακής εταιρείας με την εταιρεία από την οποία προμηθεύτηκε το software, πρέπει να είναι υποστηρικτική και όχι σχέση εξάρτησης.
Κινούμενοι λοιπόν με αυτό τον άξονα για την ανάπτυξη του Task Assistant πιστεύουμε ότι, οι εταιρείες θα έχουν οφέλη από την εξοικονόμηση χρόνου που θα παρέχεται χρησιμοποιώντας ένα εύχρηστο και κατανοητό σύστημα.
Το κριτίριό μας για ένα μηχανικό πρέπει να παραμείνει το πόσο καλός μηχανικός είναι και όχι το πόσο καλά ξέρει να χειρίζεται υπολογιστές. Οι πολυάσχολοι Καπετάνιοι και οι Μηχανικοί πρέπει εύκολα και γρήγορα να διεκπαιραιώνουν την διαδικαστική εργασία τους και αναπόσπαστοι να συνεχίζουν την ουσιαστική εργασία που είναι εντεταλμένοι να κάνουν.

Ποιά είναι η άποψή σας για την ολοένα πολυπλοκότερη πολυνομία που διέπει το ναυτιλιακό επάγγελμα και ο καταλυτικός ρόλος των εταιριών που παρέχουν λύσεις πάνω σε θέματα διαχείρισης πλοίου - γραφείου;

Στην ναυτιλία και ειδικότερα στην διαχείρηση των δεξαμενοπλοίων και των πλοίων επικινδύνων φορτίων δεν έχουμε πια μία αμφιμονοσήμαντη σχέση μεταξύ των διαχειριστών και ενός μικρού κύκλου ενδιαφερομένων.
Τα ρίσκα μοιράζονται με πολλούς εμπλεκόμενους που είναι παράκτιες χώρες, κυβερνήσεις, Ευρωπαικές η η Αμερικάνικη κυβέρνηση που θεωρούν ευατούς σαν τους μεγαλύτερους stakeholders.
Δεν είναι πλέον αρκετό να ικανοποιείται ένας μικρός κύκλος ενδιαφερομένων όπως οι χρονοναυλωτές και τα port state control στο ότι ένα πλοίο και η διαχείρησή του είναι ασφαλής. Ο διαχειριστής υποχρεούται να πείσει ένα πλατύτερο κοινό για την ανταγωνιστικότητα του τρόπου διαχείρησης, ειδικά σε περίπτωση ενός ατυχήματος. Ο ρόλος των media και των πολιτικών είναι επίσης εκείνος που απαιτεί ολοένα και περισσότερες αποδείξεις για το πόσο ένα πλοίο είναι ασφαλές και διαχειρίζεται σωστά.
Ετσι, όσο αφορά την προστασία της ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα και την προστασία του περιβάλλοντος θα υπάρχουν πάντα αυστηρές απαιτήσεις.
Οι απαιτήσεις αυτές προϋποθέτουν εφαρμογή είτε νέων διαδικασιών που θα βελτιώνονται με τον χρόνο, είτε βελτίωση παλαιοτέρων. Οι λύσεις, και εμείς μιλάμε για λύσεις πληροφορικής, έχουν σκοπό είτε να κάνουν την συμμετοχή των ανθρώπων στις διαδικασίες αυτές εύκολη, είτε να βελτιώσουν τις ήδη υπάρχουσες διαδικασίες.
Για να γίνουν οι διαδικασίες ευκολότερες, απαιτείται προσοχή στην ευχρηστία της προσφερόμενης λύσης δηλαδή του λογισμικού που θα επιλεχθεί. Για να βελτιωθούν κάποιες διαδικασίες η να θεσπιστούν κάποιες νέες συνεπάγεται οτι αυτές οι διαδικασίες υιοθετήθηκαν εύκολα από τους χρήστες της προσφερόμενης λύσης οπότε και αποδεικνύεται η ευχρηστία και αποτελεσματικότητά της.
Η μηχανογράφηση μεσολαβεί για να κάνει τα πράγματα ευκολότερα, εξοικονομώντας κυρίως χρόνο. Ο χρόνος είναι απολύτως μετρήσιμο μέγεθος και μεταφράζεται σε χρήμα. Λιγότερος χρόνος, λιγότερα εξοδα.
Με την παρουσίαση του TMSA από την OCIMF , που είναι οτι και ο κώδικας ISM ενισχυμένος με επιπλέον απαιτήσεις σε θέματα ποιότητας, risk management και επιχειρισιακής διαχείρησης, βάζει τον κόσμο της ναυτιλίας να συζητά, οτι ο κόσμος στα πλοία και τα γραφεία θα επιφορτισθεί με επιπλέον διαδικασίες και καθήκοντα, ενώ θα χρειαστεί και νέος κόσμος που θα πρέπει να εκπαιδευθεί γρήγορα και σωστά. Οι λύσεις λοιπόν πρέπει να είναι απολύτως εύχρηστες και κατανοητές. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει οι λύσεις αυτές να έχουν άμεση σχέση με αυτό που ο χρήστης ξέρει καλλίτερα από οτιδήποτε άλλο, την δουλειά του.

Ποιές είναι οι προοπτικές ανάπτυξης της εταιρίας σας και στόχοι της για το μέλλον;

Οι στόχοι μας είναι πάντα να ακούμε προσεκτικά και με αντικειμενικότητα τον παλμό της ναυτιλίας, που αγαπάμε και απο την οποία προερχόμαστε, και να κατανοούμε τα προβλήματα και τις ανησυχίες της .Γι’ αυτό τον λόγο θέλουμε να ερχόμαστε συνέχεια σε επαφή με τους ανθρώπους της ναυτιλίας, με αυτούς που αντιμετωπίζουν τα καθημερινά της προβλήματα αλλά πολύ περισσότερο προσπαθούν να διαχειριστούν και να ελαχιστοποιήσουν τα ρίσκα της. Η ανταλλαγή απόψεων με όλους αυτούς τους ανθρώπους αλλά και με τους πελάτες που έχουμε ήδη μας δίνει το απαραίτητο υλικό που μας βοηθάει ώστε να μπορούμε μέσα από την πληροφορική να δίνουμε εύχρηστες λύσεις σε ζωτικά προβλήματά της και επίσης βελτιώνουν θεαματικά τα προιόντα μας. Με αυτό τον γνώμωνα προσπαθούμε πάντα να καταστρώσουμε τα μελλοντικά σχέδιά μας.